Ett utvecklingssamtal som ger förändring

Att göra förändringar i livet är inte alltid lätt när livet är tungt och är inte som du önskar.  Du känner bara att du vill förändra livet och få en bättre livskvalité. Men du vet vad du vill, men vet inte hur.

Att jobba med sig själv och ta bort det som är tungt kräver beslutsamhet och fokus. När du lär känna dig och bli medveten om det som är du och acceptera varje del av dig. Du har både styrkor och svagheter där insikter om dig själv blir tydligt. Du kommer att få erfara när du står i din energi och kraft, som när du inte gör det. Alla förändringar ansvarar du själv för, så att du går framåt och når ditt mål.

Jag kan hjälpa dig med att hitta nycklar, insikter och verktyg till att nå dina mål.

  • Vill du växa som människa?
  • Vill du stärka din självkänsla?
  • Vill du få bättre balans i livet?
  • Står du inför vägval i livet?
  • Vill du utveckla dina relationer?
  • Känner du sorg eller oro?
  • Vill du skapa ny inspiration/ arbetslivet?
  • Vill du minska stress och öka välbefinnande?
  • Behöver du hjälp att sätta mål, fokusera på
  • dina mål, nå dina mål?

Kostnad per samtalstillfälle

Pris: 650 kronor (90 min)

Boka 073 960 44 64 

Att jobba med sig själv och ta bort det som är tungt kräver beslutsamhet och fokus.